Zlatni presek

Demokratija = ljudi/vlada ili da li se sve može iskazati formulama

Da li su formule svemoćne? Da li svaki odnos koji postoji u prirodi i među ljudima može da se pretvori u formulu a time i u matematiku? Ako krenemo od definicije reči formula videćemo da se ona odnosi na brojeve i simbole koji pokazuju kako nešto radi. Definicija koja više naginje matematici bi rekla da je to jednakost koja pokazuje zavisnost između različitih promenjivih.

Nažalost u svakodnevnom životu se formulom naziva sve i svašta. Možda najpoznatija formula koja to nije je: indeks telesne mase ili BMI. Šta on kaže?

BMI=telesna masa/visina*visina

Sama definicija indeksa telesne mase potiče od  belgijskog matematičara i statističara Adolfa Kvetelea.

U čemu je problem?
Ako smatramo da su masa i zapremina slične veličine (npr. jedan litar dođe isto što i jedan kilogram) tada su to ipak geometrijske veličine. Šta onda znači formula BMI=zapremin podeljena kvadratom visine.

Da pokušamo da vizualizujemo rešenje: pošto se formula odnosi na ljude, nema nam druge nego da naš model dakle čoveka zamislimo kao kvadar koji je širine jedne četvrtine visine. Kako se zapremina kvadra računa pomoću formule 1/4h*hd gde je h visina tela, a d debljina modela čoveka, merena od prednje do zadnje strane tj. od pupka do kičme. Pošto uvrstimo sve veličine dobijamo da je BMI 2.5 puta veći od debljine čoveka u cm.

Modna industrija kao i prehrambena se još drže ovoga – pitam se zbog čega?

BMI je dakle primer formule koja to nije iako je izašla iz pera matematičara (svi i grešimo setimo se teksta: Suza, greška, inovativnost).

Ima i primera mnogo lepših formula, umetničkih – poput onih kreiranih od strane Krega Damrauera. U jednom od intervjua koji je dao Damrauer kaže: “Mislim često u metaforama i poređenjima. Jednom mi je palo na pamet da metafore funkcionišu slično kao i jednačine. Nalazim da je to uspokojavajući način da se opiše svet.

Jedna od meni omiljenih formula je:

demokratija

Radujem se ovakvom poigravanju matematikom i njenom korišćenju da se opišu stvari koji su naizgled neuhvatljive. Sve to me podseća na matematičku karikaturu i verujem da je u tome u mnogome budućnost matematike.

Šta vi mislite?

 

Preporuka za dalje čitanje

  1. www.morenewmath.com
  2. Indeks telesne mase

Ostavite komentar:

Protected by WP Anti Spam