Zlatni presek

Suza, greška i inovativnost

Sećate li se priče – kako je nastao penicilin? Ako se ne sećate vredelo bi je ponoviti jer se iz te priče može izvesti veoma važan zaključak u vezi sa inovativnošću, greškama i uspehu. Priču o penicilinu ćemo otpočeti nekoliko godina ranije – u odnosu na uobičajenu priču iz školskih udžbenika. U toj priči glavni akter je suza dr Aleksandra Fleminga. Naime, sasvim slučajno i iz nama nepoznatih razloga Fleming je te davne godine ispustio suzu na uzorak jedne bakterije i ubrzo došao do zaključka da je oblast oko kanute suze očišćena od bakterija. To ga je dalje navelo na pomisao da u suzi postoji antibakterijski enzim koji može da spreči blago bujanje bakterija. To svakako ne znači da ispirate ranu sopstvenim suzama – ali ako baš ništa drugo nemate pri ruci, onda će i to pomoći, barem psihički.

Iz greške se rodilo otkriće. I ne samo to – dr Aleksandar Fleming je naučio da i nije tako loše pogrešiti i da iz grešaka mogu da se dese mnoge dobre stvari. Kada je tokom 1928. godine radio na virusu gripa primetio je da je neka plesan kontaminirala kulturu virusa u Petrijevim posudama. Setio se suze i nije bacio kontaminiranu posudu – već je rešio da je izuči kasnije. Kasnijim istraživanjima to je dovelo do eureka efekta – plesan je smrtonosna za otporne bakterije iz grupe stafilokoka.  Ostalo je istorija – kao i Novelova nagrada koju je dobio 1945. godine upravo za taj izum.

Art Fraj je rekao: “Inovativnost je igra brojevima. Morate da osmislite 5-6 hiljada sirovih ideja kako biste pronašli jedan uspešan poslovni poduhvat.”

Od greške ne treba strahovati. Treba je prigrliti i iz nje izvući pouku. Znate onu staru poslovicu: ko radi taj i greši. U okruženjima gde je veoma važno da rizik bude veoma mali, procenat greške je mali ali su i veoma mala polja za inovativnost. U kompanijama koje sve više borave na Internetu i kojima je online poslovanje centralni deo nervnog sistema – inovativnost je ključ uspeha. Zbog toga je i mogućnost greške velika i rizik je veliki. Ne zaboravimo: i dobitak je velik.

“Kreativnost je dopustiti sebi greške. Umjetnost je znati koje treba zadržati.” Skot Adams

Ostavite komentar:

Protected by WP Anti Spam