Zlatni presek

Šta to beše normalna raspodela?

Koliko puta u toku dana upotrebite reč normalno u potpuno različitim kontekstima, podrazumevajući sasvim “normalno” da je to što opisujete kao “normalno” ono što je svakodnevno, životno, prirodno i što se ne dovodi u sumlju. Mnogi normalnu rapodelu nazivaju i životnom raspodelom jer je veoma česta u prirodi. Šta je to što je za prirodu normalno?

Normalna raspodelaVećina fenomena koji prate neki slučajan proces, kao i oni u kojima se povećava neuređenost na neki način su deo normalne raspodele. Kada čekate red u nekom od hipermaketa kada je velika gužva na kasama – srećete se sa normalnom raspodelom. Kada ređate tanjire na gomilu povinujete se upravo normalnoj raspodeli. Za one koji piju kafu sa mlekom – svakog jutra kada sipaju mleko u kafu nisi ni svesni činjenice da se čestice mleka povinuju normalnoj raspodeli pre nego što ispune svu zapreminu. Uspeh učenika u odeljenjima je upravo raspoređen po Gausijani. Kada ni nacrtali Gausijanu – krivu koja označava normalnu raspodelu dobili bi sledeći grafikon:normal_distribution

Šta suštinski znači normalna raspodela? Ona govori o tome da postoje polovi, stvari koje su udaljene od proseka i ponašanja većine. Što su ponašanja udaljenija od ponašanja većine ona su ređa. Većina ponašanja i zakonitosti se nalazi u određenom domenu koji se na grafikonu vidi kao vrh Gausove krive.

Uzmimo na primer zaposlene u jednoj kompaniji i njihove radne učinke. Najveći broj zaposlih će imati prosečne učinke. Manji broj njih će davati izvanredne rezultate i napredovati na lestvici kao što će i manji broj njih imati veoma loše rezultate i padati naniže na hijerarhijskoj lestvici. Slično se dešava i sa uspesima učenika u osnovnim, srednjih školama i fakultetima.

Postavlja se pitanje da li možemo da utičemo na promenu takve zakonitisti npr. u kompaniji ili odeljenju i pitanje pre toga: da li bi uopšte trebalo da se mešamo u takve procese? Suština je da kada npr. podignete na viši nivo kompetence zaposlenih i njihove učinke, ponovo će doći do preraspodele u odnosu na nove kriterijume i to ponovo u odnosu na normalnu raspodelu samo ovog puta za stepenicu više. Suštinsko pitanje se stoga menja. Ko će sada biti na vrhu?

Preporuka za dalje čitanje

  1. Normalna raspodela
  2. Karl Fridrih Gaus

Ostavite komentar:

Protected by WP Anti Spam