Zlatni presek

Kada se sretnu matematika i marketing, M&M čarolija

Naizgled se čini da matematika i marketing nemaju ništa zajedničko sem početnog slova. Međutim kada se sretnu dešava se čarolija. Različite vrste marketing akcija danas su usmerene na sakupljanje podataka o korisnicima bilo potencijalnim bilo novim, usluga ili proizvoda. Sa druge strane, matematika omogućava da se ta ogromna količina podataka sistematizuje i da se iz njih izvuku smisleni zaključci na osnovu kojih mogu da se planiraju dalje marketing aktivnosti.

Big Data kao koncept je veoma značajan i kada se ukombinuje da mašinskim učenjem, predikcijama i dobrim i smislenim struktuiranjem i analizom podataka – može da da prave smernice za dalji razvoj poslovanja.

O čemu je potrebno voditi računa kako bi ljubav između matematike i marketing opstala:

1. Integritetu podakata.
2. Greške su OK. Testirajmo i probajmo
3. Rešavajmo konkretne probleme.

Intergitet podataka

Da bi podaci mogli smisleno da se obrađuju, mere i upoređuju – potrebno je da budu dobro struktuirani. Ne smemo sebe da dovedemo u situaciju da mešamo babe i žabe. Moramo povesti računa o načinu na koji se podaci sakupljaju, beleže i skladište i na kraju kako se s anjima upravlja. Ovo je jako važno ukoliko podaci dolaze iz različitih regija, zemalja, kontinenata i realno ih prikupljaju različiti timovi. U tom slučaju zbog smislenosti cele analize mora se osigurazi integritet podataka.

Testirajmo. Probajmo. Greške su OK.

Neke stvari jednostavno ne možemo da znamo dok ne probamo. Moramo da probamo, merimo, vidimo rezultate i onda odlučimo šta dalje. Nekada rezultati neće biti zadovoljavajući i to je skroz OK. Znaćemo gde smo pogrešili i šta ne radi. Setimo se samo i da je penicilin nastao greškom.

Rešavajmo konkretne probleme

Sasvim jednostavno: kompleksan problem razložimo na niz manjih problema i pokušajmo da rešimo svaki od tih problema pojedinačno. Za svaki problem moramo tačno znati šta želimo da rešimo i kako ćemo meriti uspeh. Tada ni deo sa testirajmo i probajmo neće biti težak – jer čitav proces neće biti ugrožen.

Kakva su vaša iskustva u spajanju nespojivog? I šta kažete na ovaj M&M spoj?

Comments are closed.