Zlatni presek

Tag: muzika

Šta se dešava kada nas neko izvede iz stanja mirovanja?

Još u 9. veku kineski filozof Han-Ji je rekao: “Svaka stvar izvedena iz stanja mirovanja zvuči”. Cvet, drvo, stolica su bezvučni sve dok su u stanju mirovanja. Čim ih pomeri bilo koje strujanje vazduha ili ih našom silom izvedemo iz stanja mirovanja – zazvuče. Slično je i sa čovekom – čim progovorimo znači da smo otrgnuti od mira. Muzika je u kineskoj civilizaciji zauzimala i danas zauzima posebno mesto i predmet je filozofskog razmišljanja. Kinesko tumačenje veze broja i muzike ima mističan karakter, za razliku od npr. Pitagore koji je do odnosa između broja i zvuka došao na osnovu naučnih zapažanja. I tu je samo početak razlika u filozofiji i matematici… […]