Zlatni presek

Tag: menadžment

4 elementa uspešne konstrukcije

Geometrija – predivna i veoma primenjiva. Trodimenzionalna. Po potrebi i n-dimenzionalna. Zahtevna po pitanju rešavanja kompleksnih problema konstrukcije figura na osnovu naizgled malog broja nepovezanih ulaznih podataka. Zar to nije ono što nam se svakodnevno dešava? Treba da osmislimo, konstruišemo rešenje, nađemo izlaz iz problema na osnovu na prvi pogled veoma udaljenih i nepovezanih ulaznih podataka. Kako nam znanje iz geometrije može pomoći u tome? […]

Da li je teže razumeti zadatak ili ga uraditi?

Još od samih početaka, od đačke klupe, se susrećemo sa iskazima: “Ne razumem zadatak.“, “Ne znam šta treba da uradim.“, “Ne razumem šta se od mene traži?“. Vremenom se nažalost stvari po tom pitanju ne popravljaju. Od kolega i koleginica, bez obzira da li oni imaju 18. ili 65. godina (ili su negde između) možemo čuti identične rečenice kao i od đaka prvaka:
1. “Ne razumem zadatak.
2. “Ne znam šta treba da uradim.
3. “Ne razumem šta se od mene traži?

Zašto se to dešava? Da li je teže razumeti zadatak ili ga uraditi? […]

Vrednosti – aksiomi kompanije?

Da li postoje iskazi ili tvrdnje u koje apriori verujemo? U vezi sa kojima ne postavljamo pitanja i u koje ne sumljamo? U matematici postoje aksiomi. Reč aksiom je grčkog porekla i označava iskaz koji je vredan da se usvoji, neosporan, istinit. U skladu sa time aksiom u matematici označava temelj, istinu koja se ne dovodi u sumlju, koja se ne dokazuje i služi kao osnova neka matematičke ili logičke teorije. Da bi iskaz mogao da bude aksiom mora da zadovoljava sledeća 3 uslova: […]

Razlagači, samoodrživost, društvo – mala lekcija iz prirode

U nemilom vremenu krize, nezaposlenosti i pada kupovne moći građana, najčešće pitanje postavljemo od strane menadžmenta se tiče samoodrživosti sistema. Kako da se izradi kompanija tako da bude samoodrživa? Priroda nam je već dala odgovor: ekosistem. Šta možemo da naučimo od jednog ekosistema? […]