Zlatni presek

Tag: igra

Binarni košmar

” Te noći sanjao sam Lajbnica, sve zajedno sa perikom i čipkanom košuljom, kako sedi preko puta šanka u tajlandskom baru i objašnjava mi, valjda na nemačkom, kako je došao na ideju da skuje binarni sistem. Da bi potkrepio svoje reči, on bez pitanja vadi iz moje torbe ce-deove, memorijske kartice, prenosive hard diskove, foto-aparat, diže uvis kažiprst i maše mi ovim predmetima pod nosom razbacujući ih nemarno unaokolo dok ja pokušavam da ih spasem bez oštećenja i da ga smirim, ukazujući mu da su mi te stvari, ma koliko efermene, ma koliko digitalne, ma koliko izvedene iz jedne njegove ideje, ipak dragocene i preko potrebne… […]

Demokratija = ljudi/vlada ili da li se sve može iskazati formulama

Da li su formule svemoćne? Da li svaki odnos koji postoji u prirodi i među ljudima može da se pretvori u formulu a time i u matematiku? Ako krenemo od definicije reči formula videćemo da se ona odnosi na brojeve i simbole koji pokazuju kako nešto radi. Definicija koja više naginje matematici bi rekla da je to jednakost koja pokazuje zavisnost između različitih promenjivih. […]

Šta pokloniti osobi koja voli matematiku ili prirodne nauke?

Matematičari važe za teške ljude – ne zna se ni kako razgovarati sa njima ni kako im ugoditi. Veruje se da imaju svoj svet u kome žive. Jezik kojim govore a koji je udaljen od jezika svakodnevnice. Matematičari i matematičarke su ipak samo ljudi – mada ima onih koji veruju da su zaista pali sa neba pravo na glavu – jer nemaju drugog objašnjenja za njihove stavove i ponašanja. Ukoliko je vaš životni put isprepleten sa životnim putem nekog matematičara i matematičarke evo predloga kako možete da ih obradujete – sitnicama koje život znače. […]

Zimske radosti: fraktali, pahulje, karfiol

Zima je i pada sneg. I svake godine isto: ostajem zapanjena lepotom pahulja i njihovom raznolikošću. Znate li da ne postoje dve iste pahulje? Znate li šta fraktali imaju zajedničko sa pahuljama? I da ne zaboravim: da li znate šta su fraktali?

Krenimo od etimologije reči fraktal: potiče od latinske reči fractus što znači slomljen. Izlomljene oblike matematičari nazivaju fraktalima. Pored toga što su izlomljeni za fraktale je karakteristično da se isti oblik stalno ponavlja. Ako se neki deo fraktala uveća izgleda će kao celi fraktal. Čisto testa radi uzmite jedan karfiol i jedan njegov cvet, pa zatim mali deo cveta. Uveličajte ga i onda – možda i zavolite karfiol. […]