Zlatni presek

Tag: brojevi

Imaginarni brojevi

Pitajte malo dete šta je broj? U većini slučajeva će krenuti krajnje konkretno i precizno da broji: 1, 2, 3, 4, 5… Negde od samog početka poimanja brojeva – za nas broj znači prirodan broj. Kako je temperatura odlazila u minus privikavali smo se i na negativne brojeve. Vremenom smo prihvatili i razlomke pa i decimalne brojeve – iako oni mnogima danas prave poteškoće prilikom računanja priliva i odliva novca u kućnom budžetu.

Ako prosečnu osobu pitamo da zamisli broj u većini slučajeva će da zamisli neki “normalan broj“. Kome još padaju na pamet pi, koren iz 7 ili pak neki od kompleksnih brojeva u opštem slučaju predstavljeni kao: […]