Zlatni presek

Tag: beskonačno

Inspiracija: beskonačno

Dijalog prvi:
Koliko me voliš?
Beskonačno.

Dijalog drugi:
Ima li ovome kraja?
Nema. Beskonačno je.

Šta je to što nas toliko okupira u vezi sa beskonačnošču? Pojam “beskonačno” koristimo kako u svakodnevnom jeziku, tako i u pesničkom, matematičkom, filozofskom ili pak jeziku fizike. Ovaj pojam nije iskustven – nije ga moguće predstaviti bilo čime što je konačno niti ga čulno spoznati. I baš zbog toga se o njemu mašta, pišu se pesme i služi kao inspiracija umetnicima. Nešto što je beskonačno u matematici bi trebalo biti u relaciji  poretka, ne sme biti konačno i ne sme biti kontradiktorno. I to je sve. Beskonačno ima svoj poseban simbol: \infty i inspiracija je mnogim umetnicima. […]