Zlatni presek

Šta to beše težište?

Koliko puta ste sami upotrebili ili čuli “težište politike”, “težište aktivnosti”, “težište subvencionisanih projekata” i sl.? Da li ste se ikada zapitali šta znači pojam “težište” i zašto je ono tako važno? Kako bi definisali “težište” potrebno je definisati pre toga težišne duži ili medijane. Kako bi dobro razumeli šta je težišna duž moramo znati šta je teme a šta naspramna stranica.

Težište trouglaTežišna duž spaja teme trougla i sredinu njemu naspramne stranice. Težište se nalazi na preseku 3 težišne duži trougla. Matematičkim jezikom rečeno

“Težište T trougla ABC nalazi se na preseku tri težišnice (medijane) AM, AN i AP. Tačke M, N i P su sredine stranica BC, CA i AB.”

Ukoliko bi strog matematički jezik odenuli u ruho videli bi da je težišna tačka upravo ona koja daje savršen balans svih delova. Ukoliko bi trougao isekli od papira i postavili ga na iglu tako da leži upravo na težištu, on bi stajao mirno – u svakom drugom slučaju bi se prevrnuo na jednu od strana. Pronalaženje težišta je jedan od zadataka menadžera i menadžmenta kao nauke uopšte. Kako da pronađemo ključnu tačku koja će omogućiti da bez obzira na izazove ostanemo stabilni. Prateći osnovne matematiče principe proces bi mogao da izgleda ovako:

1. Pronađite i definišete ključne ljude ili procese vašeg tima ili kompanije – ukoliko bi vaša kompanija bila trougao ono bi bili temena tog trougla (naravno mogući su i drugi geometrijski oblici pod uslovom da u njih može da se upiše kružnica – ali o tome neki drugi put);
2. Pronađite i definišite opozitna temena. Npr. temenu A su opozitna temena B i C i tako za svako teme;
3. Definišite od čega su sačinjene stranice vaše kompanije koje spajaju različita temana;
4. Pronađite i definišite središte tačke strana kompanije;
5. Pronađite način da spojite teme sa sredinom naspramne strane (i to uradite za svako teme);
6. U preseku tih medijana se nalazi vaša težišna tačka.

Pokušajte da uradite ovako nešto i javite rezultate. Biće vam potrebno mnogo vremena i promišljanja. Važno je i da znate da izmeštanje bilo kog temena dovodi do promene težišne tačke i sve mora da se računa iz početka.

 

Preporuka za dalje čitanje

  1. Trougao i težište - teoreme i dokazi
  2. Menadžment i kreativnost - Kris Bilton
 

Ostavite komentar:

Protected by WP Anti Spam