Zlatni presek

Metafora u službi rešavanja problema

Koliko puta do sada vam se desilo da se susretnete sa problemom koji ne znate kako da rešite? Obimnim, velikim, u trenucima demotivisanosti gotovo nesagledivim problemom kome ne znate ni kako da priđete, ni kako da ga sagledate ni kako da ga rešite. Postoji nekoliko tehnika koje mogu pomoći svima koji se susreću sa izazovima rešenja problema bilo u privatnom, poslovnom životu ili u matematici. Jedna od njih je upotreba metafore.

Etimologija reči metafora

Reč je grčkog porekla i izvorno znači prenošenje, prenos. U našem jeziku najčešće označava poetsku figura u kojoj reč, mesto svoga prvobitnog značenja, dobiva drugo, zbog toga što je govornik u svom duhu uporedio dva predmeta;slikovit izraz, prenosno značenje, prenosni smisao.

Primeri metafora
1. Kada detetu kažete: “Sunce moje”
2. Oj Stojane, jabuko od zlata… (narodna pesma – Ropstvo Janković Stojana)
3. “Oblak u pantalonama
4. U poslu veome često primenjena izreka “Vreme je novac”

Vizuelno metaforu možemo predstaviti i ovako:
metafora-visual-pueblo-granoMetaforu možemo upotrebiti u poslu i to kod:
– rešavanja kompleksnih problema,
– komunikacije,
– kreiranje Vau efekta,
– razmišljanju van granica uobičajenog.

Kako upotrebiti metaforu?

Imate problem. Na koju životinju liči vaš problem? Kako bi postupali sa tom životinjom u cilju ostvarenja željenog ponašanja?
E sada taj postupak primenite na vaš problem.

Opcija 2: koja istorijska ličnost je najbliža esenciji vašeg problema? Kakva je bila ta ličnost? Šta je odlikovalo? Kako bi ona rešila problem?
Odgovore primenite na vaš problem.
Metafora omogućava da nađemo vezu između naizgled nevezanih stvari. To je upravo ono što čini kreativno mišljenje.

Koje su vaše omiljene metafore?

Preporuka za dalje čitanje

  1. Metaphorical Thinking
  2. Thinking metaphorically
    THINKING METAPHORICALL

Ostavite komentar:

Protected by WP Anti Spam