Zlatni presek

Matejev efekat

Matejev efekat je naziv za fenomen gde bogati postaju bogatiji, a siromašni siromašniji. Odnosi se na kumulativnost kapitala – kako u pozitivnom smeru (bogatstvo), tako i u negativnom smeru (siromaštvo). Termin je izmislio je sociolog Robert K. Merton 1968 i za naziv termina uzeo jedan biblijski stih iz Jevanđelja po Mateju.

Kakve to veze ima sa matematikom?
U nauci o mrežama, Matejev efekat se koristi da objasni preferencijalno pripajenje ranijih čvorova mreže, što znači da ovi čvorovi imaju tendenciju da rano privlače više mreža. „Zbog preferencijalnog pripajanja, čvor koji stekne više veza nego neki drugi će povećati svoju konektivnost brže, i tako inicijalna razlika između dva čvora dalje raste kako raste mreža, dok će stepen individualnih čvorova rasti proporcionalno kvadratnom korenu vremena.”

Matejev efekat tako objašnjava rast pojedinih čvorova u velikim mrežama, kao što je Internet.

Kako izgleda kada se ovaj efekat primeni npr. u obrazovanju?

U obrazovanju, termin Matejev efekat usvaja psiholog Kit Stanovič da bi opisao fenomen koji je opazio u istraživanju kako se stiču veštine čitanja: rani uspeh u sticanju ovih veština obično vodi do kasnijeg uspeha u čitanju kako učenik raste, dok neuspevanje s učenjem čitanja u dobu do treće ili četvrte godine školovanja rezultuje u doživotnim poteškoćama s učenjem novih veština.

Kao razlog za ovu pojavu uzima se da deca koja zaostaju u čitanju čitaju manje, što povećava razliku između njih i njihovih vršnjaka. U kasnijem školovanju se teškoće u čitanju odražavaju i u većini drugih predmeta, i oni tako zaostaju sve više i više u odnosu na svoje vršnjake.

Ostavite komentar:

Protected by WP Anti Spam