Zlatni presek

Demonstracija veličanstvensti uma: origami = spoj matematike i umetnosti

Origami – krenimo od etimologije same reči. Origami je japanska reč nastala od dve reči jap. 折り紙; oru = savijanje i kami = papir. Predstavlja tradicionalnu japansku veštinu kreiranja dvodimenzionalnih ili trodimenzionalnih modela od papira. Za osnovu se najčešće koristi kvadrat a evo i zašto?

“U taoizmu kvadrat je Prvi Oblik, neizdefirencirani prostor iz kog se rađaju suprotstavljene sile Jin i Jang. Tamo gde drugi vide dosadnu prazninu bez značenja – onaj koji savija taj papir vidi svet prepun mogućnosti” (P. Engel)

Ne postoje precizni podaci o tome kada i kako je nastao origami – no sasvim je sigurno da je nastanak vezan za izum papira u Kini oko 2 veka pre nove ere. Iako je najverovatnije nastao u Kini, origami je svoje plodno tle našao u Japanu i već u 8. veku origami je postao sastavni deo mnogih ceremonija u Japanu.

Svaka prava ideja ima formu i sposobna je da kreira mnoge druge forme. Varijacije koje nastaju određuju vrednost te ideje (Frenk Lojd)

4 zakona origamija

origami magarac1. Zakon dvobojnosti: bilo koji uzorak možete obojiti sa dve boje, tako da se iste boje nikada ne dodiruju (i da, upravo su zbog toga papiri za origami dvobojni).
2. Smer preklopa na bilo kom vrhu, broj izbočenih nabora i broj udubljenih nabora uvek se razlikuje za dva. Dva manje ili dva više – ali uvek za dva.
3. Ako gledate uglove oko preklopa, primetićete da ukoliko ih numerišete u krug, svi parni uglovi u zbiru daju ravnu liniju i svi neparni uglovi u zbiru daju ravnu liniju.
4. Bez obzira kako se slažu listovi i preklopi, list nikad ne može probosti preklop.

I na kraju pogledajte video koji objašnjava na koji način samo ova 4. jednostavna zakona mogu stvoriti čaroban svet u kome nemoguće ne postoji i to baš u trenutku kako smo pomislili da je sve već urađeno i rečeno.

Ostavite komentar:

Protected by WP Anti Spam