Zlatni presek

Zakoni matematike i prirodnih nauka i kako ih primeniti u svakodnevnom životu

Kako zvuče brojevi?

Koliko puta do sada ste se zapitali da li brojevi mogu da stvore muziku? Da li oni u sebi sadrže neku posebnu melodiju? Da li možemo da ih odsviramo? Da li će nam tada biti bliži? Ukoliko povežemo više naših čula u jedan doživljaj da li ćemo uspeti da sebi dočaramo zlatni presek i broj phi, fibonačijeve brojeve? […]

Uhvati trenutak: fotografija i zlatni presek

Kažu da jedna slika govori više od hiljadu reči. Sa pojavom pametnih telefona koji u sebi sadrže kamere i mogućnost lakog i brzog “hvatanja trenutka” društvene mreže su preplavljene različitim fotografijama. Izbor je ogroman kao i umetničke slobode. Ipak, neke od fotografija nam “zapadnu za oko”, zakuju naš pogled i ostave dubok trag u nama. Da li je zlatni presek i tu umešao svoje prste? […]

Fuzija – da li je u spajanju rešenje?

Svedoci smo svetske krize u oblasti energenata. Rezervi prirodnog gasa, nafte, drveta je sve manje. Uz to planeta Zemlja se susreće sa veoma ozbiljnim ekološkim problemima koji prete da ugroze živi svet. Godinama naučnici tragaju za ekološki prihvatljivim izvorom energije i našli su ga u fuziji. […]

Demokratija = ljudi/vlada ili da li se sve može iskazati formulama

Da li su formule svemoćne? Da li svaki odnos koji postoji u prirodi i među ljudima može da se pretvori u formulu a time i u matematiku? Ako krenemo od definicije reči formula videćemo da se ona odnosi na brojeve i simbole koji pokazuju kako nešto radi. Definicija koja više naginje matematici bi rekla da je to jednakost koja pokazuje zavisnost između različitih promenjivih. […]