Zlatni presek

1001 noć, babuške, krljušti, rekurzija i Ešer

Fibonačijev niz se najčešće povezuje sa brojem phi ili Zlatnim presekom. Fibonačijev niz je niz brojeva sa osobinom da je svaki član niza osim prava dva jednak zbiru predhodna dva člana. 0,1,1,2,3,5,8,13,21…. je primer Fibonačijevog niza. Zašto je taj broj značajan i zašto se toliko mnogo o njemu piše?

Fibonačijeve (Fibonacci) brojeve definisao je oko 1202. godine Leonardo iz Pize (Pisa), sin Bonačijev, dakle “Fillius Bonacci” – Fibonači. Ovi brojevi se najlakše mogu definisati rekurzivno, pomoću para formula:
FIBO(1)=FIBO(2)=1
FIBO(n)=FIBO(n-1) + FIB)(n-2) za n>2

Šta je uopšte rekurzija? U najopštijem obliku ona označava umetanje i razne varijante umetanja. Znate već:

babuške,
– slika prikazana na slici,
– priča u priči i možda najpoznatija 1001 noć,
– elektroni, protoni, neutroni…

Pored navedenog zlatni presek i fibonačijev niz primenu nalaze u arhitekturi, web dizajnu, umetnosti ali i u funkciji projekcije cenovnih kretanja na finansijskom tržištu, razmnožavanju zečeva, modi i sl.

Ako se ideja rekurzije, fibonačijevog niza i zlatnog prseka podigne na apstraktan nivo susrećemo se sa pitanjima:
– Kada su dve stvari jednake?
– Šta je kopija a šta istovetnost?

Umetnik Ešer je pokušao da na ovo pitanje odgovori svojim delom “Ribe i krljušt”. Svi znamo da su riba i krljušt jednaki samo na apstaktnom planu ali isto tako da svaka ćelija ribe nosi potpunu informaciju o celoj ribi (DNK). Tako i umetnici menjajući pravce i stvarajući različita dela uvek ostavljaju isti umetnički pečat koji se obično definišem maglovitom rečju: stil. Menadžeri mogu da menjaju kompanije ali veoma retko svoj upravljački stil. Njihov upravljački potpis je isti bez obzira na vreme i mesto na kome se nalaze. Naravno ukoliko su ga izgradili – a pravi umetnici i menadžeri bi morali da ga imaju, zar ne?

fishes and scales

fishes and scales

Kakav je vaš upravljački stil? Koja je formula od koje ne odustajete? kakav niz ste vi stvorili?

Preporuka za dalje čitanje

Comments are closed.