Zlatni presek

Vrednosti – aksiomi kompanije?

Da li postoje iskazi ili tvrdnje u koje apriori verujemo? U vezi sa kojima ne postavljamo pitanja i u koje ne sumljamo? U matematici postoje aksiomi. Reč aksiom je grčkog porekla i označava iskaz koji je vredan da se usvoji, neosporan, istinit. U skladu sa time aksiom u matematici označava temelj, istinu koja se ne dovodi u sumlju, koja se ne dokazuje i služi kao osnova neka matematičke ili logičke teorije. Da bi iskaz mogao da bude aksiom mora da zadovoljava sledeća 3 uslova:

1. Princip nezavisnosti – aksiomi međusobno moraju biti nezavisni i jedan pomoću drugog se ne mogu dokazati

2. Princip neproturečnosti – aksiomi ne smeju biti međusobno kontradiktorni

3. Princip potpunosti – svaka matematička teorija mora imati dovoljan broj aksioma da se može izgraditi cela teorija (ne mora biti samo matematika u pitanju 🙂 )

Veoma često se u aksiomima insistira na minimalizmu. Što skromnije, sa manje reči, jednostavnije – to bolje.

Najveći iskoraci u nauci su se dešavali onda kada su neki od aksioma ipak dovedeni u sumlju.

Evo jednog primera (dole navedeno je samo primer, a ne strog matematički jezik. Aksiome prave i ravni možete pogledati ovde):

“Dve paralelne prave se ne seku” – okrenemo naglavačke u “Dve paralelne prave se seku”.

I nastaje jedna potpuno nova i veoma primenjiva geometrija – neeuklidska geometrija. Neeuklidska geometrija koja se možda opire našoj intuiciji ali bez koje let u svemir ili istraživanja na ćeliskom nivou ne bi bila moguća. Dakle, iskoraci i sistemi drugačiji od postojećih su mogući. Samo je potrebno drznuti se, dovesti u sumlju, razmisliti, preispitati…

Ukoliko princip aksioma pokušamo da primenimo na rad kompanije – hvatamo se u koštac sa vrednostima. Vrednostima koje treba da stoje uValues-Mind-Map osnovi svake kompanije. Jasno definisane i takve da se sve ostalo tka iz njih. Prilikom primanja novih kolega ključna stvar koja treba da se proveri na intervjuu- jeste da li su vrednosti koje neguje potencijalni zaposleni u skladu sa vrednostima kompanije. Za postojeće kolege negovanje vrednosti i određivanje svih poslovnih ciljeva u skladu sa vrednostima je od ključnog značaja za uspeh kompanije. Pored toga – značajno olakšava posao sektorima marketinga i PR-a jer je onda komunikacija svih promena u firmi mnogo lakša i jednostavnija. Misija i vizija su samo posledica vrednosti koje se neguju u kompaniji.

Da li ste vi definisali vrednosti u vašoj kompaniji? Koji su aksiomi na osnovu kojih gradite vaše teorije?

 

Ostavite komentar:

Protected by WP Anti Spam