Zlatni presek

Tag: igra

Matematika kao inspiracija

Kada se kaže reč matematika koje su vaše prve asocijacije? Kada bi vas neko zamolio da opišete matematičara ili matematičarku onako kako ih vi zamišljate kako bi ih opisali? Najčešće asocijacije na matematiku su: teška, dosadna, ne razumem je, mrzim je…. (u uzorak naravno nisu upali oni koji se bave matematikom).

Kako ljudi zamišljaju osobe koje se bave matematikom:
1. Obavezno je muškarac u muslima našim.
2. Neuredan je, zapušten.
3. Čudan je (šta god to značilo).
4. Nezainteresovan za svet oko sebe…

I tako ne baš lepa slika (naravno sve zavisi od ugla iz koga se gleda).

Ipak matematika i matematičari inspirišu. […]

Vrednosti – aksiomi kompanije?

Da li postoje iskazi ili tvrdnje u koje apriori verujemo? U vezi sa kojima ne postavljamo pitanja i u koje ne sumljamo? U matematici postoje aksiomi. Reč aksiom je grčkog porekla i označava iskaz koji je vredan da se usvoji, neosporan, istinit. U skladu sa time aksiom u matematici označava temelj, istinu koja se ne dovodi u sumlju, koja se ne dokazuje i služi kao osnova neka matematičke ili logičke teorije. Da bi iskaz mogao da bude aksiom mora da zadovoljava sledeća 3 uslova: […]

Suza, greška i inovativnost

Sećate li se priče – kako je nastao penicilin? Ako se ne sećate vredelo bi je ponoviti jer se iz te priče može izvesti veoma važan zaključak u vezi sa inovativnošću, greškama i uspehu. Priču o penicilinu ćemo otpočeti nekoliko godina ranije – u odnosu na uobičajenu priču iz školskih udžbenika. U toj priči glavni akter je suza dr Aleksandra Fleminga. Naime, sasvim slučajno i iz nama nepoznatih razloga Fleming je te davne godine ispustio suzu na uzorak jedne bakterije i ubrzo došao do zaključka da je oblast oko kanute suze očišćena od bakterija. To ga je dalje navelo na pomisao da u suzi postoji antibakterijski enzim koji može da spreči blago bujanje bakterija. To svakako ne znači da ispirate ranu sopstvenim suzama – ali ako baš ništa drugo nemate pri ruci, onda će i to pomoći, barem psihički. […]

Igra – za dete u meni i tebi

Volim da se igram. Verujem da volite i vi (ili da voliš i ti).  Nedelju pre ove od Nataše Cvetković (http://natasacvetkovic.com/blog/blogerske-igre/) dobih poruku u kojoj me poziva da se igramo. Evo i kako i zašto?
a) Cilj igre je da se umrežimo, povežemo, upoznamo, razmenimo mišljenja i ideje (mi = blogeri).
b) Povezaćemo se tako što ćemo napisati post u kome ćemo odgovoriti na 11 pitanja koje sam je postavio bloger ili blogerka koji nas je nominovao i mi sami treba da nominujemo 11 blogova – manje poznatih a svakako takvih da zaslužuju mnogo veću pažnju.

Dete u meni je vrisnulo od sreće kada sam pogledala neke od blogova koji su u igri. Shvatila sam da ima još ljudi koji prate blogove koje i ja pratim a i da sam otkrila divne nove blogove. Evo da počnem sa odgovorima na pitanja: […]