Zlatni presek

Tag: brojevi

Prosek – malo ispod, malo iznad

Ne mogu a da se osvrnem da termine poput prosečne zarade u Srbiji, prosečne vrednosti potrošačke korpe, prosečan broj poena na prijemnom ispitu i sl. prosečnih stvari. O čemu ti podaci uopšte govore? Na koji način se računaju? Da li nam daju lažnu sliku nas samih? Da li postoji bolji način računanja? […]

Nula, ništavilo, prazno mesto

Nula (0) je sastavni deo naših života. Većina smatra da otkad postoje brojevi da postoji i nula. Da li je baš tako? Da li znamo ime osobe koja je otkrila nulu? Koliko nam nula danas znači?
Tokom ljudske istorije nula je otkrivana više puta i ne zna se ime njenog pronalazača. Smatra se da su Vavilonci oko 700. godina pre Hrista prvi koristili znak za “prazno mesto” i to je bio znak sastavljen od tri kuke. Olmeci i Maje u centralnoj Americi su koristili znak za nulu – i za to im nije bio potreban Kolumbo. […]

Čudesan broj π (pi)

Baš poput broja 13, broj π (pi) vekovima opčinjava ljude. Toliko ga vole da je ustanovljen i međunarodni dan broja π – 14.mart . Šta je tako magično u broju π pa zaokuplja našu pažnju, zbog čega mu se divimo i zašto nam je neophodan u  svakodnevnom životu – te decu već od osnovne škole navikamo na njegovo postojanje. Broj π se najčešće veže za pojam kruga. On se može definisati kao odnos prečnika i obima kruga i nužan je kako bi mogli da računamo npr. obim kruga. Ovo naravno nije jedina definicija broja π ali nam je svima poznata (pod pretpostavkom da su svi čitaoci završili osnovnu školu) […]

Čist baksuz – 13 (a još i petak)

Šta je to magično u pojedinim brojevima pa se oko njih diže tolika galama? Šta je to što ih čini posebnim, neki bi rekli mističnim i oko njih plete priče (bajke) koje ako ničemu drugom pomažu (ok, ima onih koji bi rekli i odmažu) tržišnoj utakmici? Šta je to magično u broju 3, broju 6, zašto je 13 čist bakzus i da li su neka od tih verovanja utemeljena u matematici? […]