Zlatni presek

Kad priču tkaju 0 i 1

U avgustu 2015. godine Facebook je u samo jednom danu koristilo milijardu ljudi. Oni putem te društvene mreže dele svoje misli, fotografije, video materijale ali se malo ko zapitao kako te “stvari” uspevaju da putuju mrežom? Na koji način se slova, brojevi i multimedijalni materijali pretvaraju u “elektronski” jezik – oni koji poznaju računari, mobilni telefoni, pametni uređaji i sl.

U svakodnevnici što se tiče brojeva najviše se koristi dekadni brojevni sistem. Sa druge strane u savremenoj tehnici je efikasniji binarni brojevni sistem. Zašto je to tako?

Računari i mobilni telefoni, barem onaj deo koji čini njihovu suštinu je kreiran od strujnih kola. Strujna kola poznaju dva stanja: ima struje i nema struje. Uključeno i isključeno.

Isključeno strujno kol0 = nema struje =0.
Uključeno strujno kolo = ima struje =1.

Kako bi čovek mogao da “razgovara” sa računarom – morao je osmisliti prevodioca. Način na koji će svoj jezik prevesti na binarni jezik, jezik 0 i 1 koji “razume” računar.

Evo i kako se to radi:

Prevođenje broja iz dekadnog u binarni sistem vrši se uzastopnim deljenjem datog broja i dobijenih količnika brojem 2, sve dok se ne dobije količnik 0. Ostaci tih deljenja predstavljaju cifre traženog broja u binarnom sistemu, koje treba uzimati u redosledu obrnutom redosledu dobijanja.

Pogledajte video:

Kako je brzina elektronskog impulsa velika, to računar ili mobilni telefon, uz pomoć binarnog sistema, mogu skoro trenutno obaviti veliki broj računskih operacija i time nas poštedeti napornih poslova koji se ponavljaju.

Na sličan način se možemo poigrati i sa slovima pa i našim imenima i “kodirati” ih – pretvoriti u niz 0 i 1 i nositi oko ruke ili kao ogrlicu – zašto da ne? Uputvo za lepu igru i zabavu se nalazi ovde (i ne, nije smao za decu).

I bez obzira što računar može da računa umesto nas – to nas ne oslobađa obaveze da znamo kako se računa i razumemo način na koji se dolazi do rešenje. Moguće je da jednom nestane struje zar ne? A da li želimo da struja vlada nama ili mi njom?

Preporuka za dalje čitanje

  1. Dekadni sistem
  2. Binarni sistem

Ostavite komentar:

Protected by WP Anti Spam