Zlatni presek

3. Njutnov zakon

Zakon akcije i reakcije.
Sile kojima dva tela uzajamno deluju imaju jednake intenzitete, iste pravce i suprotne smerove. Sila akcije je po intenzitetu jednaka sili reakcije, njihov pravac je isti, ali im se smerovi razlikuju. Ove dve sile uvek idu u paru.

To je fizika. I više od toga. Osim u naučnim eksperimentima u kojima možemo pokazati da ako se dobra planira i računa sve može da se izvede (videti video ispod), važno je razumeti da sila akcije i  reakcije funkciniše i u našim odnosima sa drugim ljudima.

Treći Njutnov zakon

Treći Njutnov zakon

1. Moramo osvestiti da svaka akcija ima reakciju. Apsolutna svaka.
1.a. Neke reakcije vidimo;
1.b. Neke reakcije ne vidimo i skloni smo da pomislimo da ne postoje. To je potencijalno opasna situacija.

To je i trenutak kada u našoj glavi treba da prizovemo 3. Njutnov zakon, zatvorimo usta a otvorimo oči i uši i osluškujemo. Reakcija će se već pojaviti.

Ukoliko ne želimo da dođe do pucanja konca potrebno je da shvatimo činjenicu da smo u odnosu i da je taj odnos harmoničan ukoliko je ispunjen uslov: manje naspram većeg kao veće naspram celine.

Pokušajte da npr.

– sebe i organizacionu jedinicu koju vodite posmatrate na taj način;
– sebe i jedinicu u kojoj radite da posmatrate na taj način;
– kompaniju u kojoj radite i industriju u kojoj radite

i dobićete potpuno drugačiji pogled na sve. Uvek pre nego što reagujete postavite sebi pitanje kakvu će to reakciju da izazove sa druge strane i pripremite se za nju. Razumite da i sa druge strane su ljudi sa svojim težnjama, potrebama i ciljevima. Možda postoji i nivo u kome se poklapate i do koga treba doći. Ako vam se učini da vaša reakcija može da izazove ekspoloziju – ili je promenite ili se spremite za ratno stanje.

Primer upotrebe 3. Njutnovog zakona u marketingu ili kako je ovo uopšte moguće?

Akcija i reakcija su sile jednakog inteziteta, istog pravca, a suprotnog smera.

Ostavite komentar:

Protected by WP Anti Spam