Zlatni presek

π (Pi) dan – 14.3.

Svakog 14. marta se obeležava dan broja π – Pi. Zbog čega? U anglosaksonskom načinu pisanja datuma (3.14) to odgovara približnoj vrednosti jedne od najpoznatijih konstanti na svetu – broju π – Pi. Neki nalaze da je posebno zanimljivo što se baš na dan broja Pi rodio i Albert Anštajn.

Kada bi broj Pi želeli da prikažemo – to bi bio odnos obima i prečnika kruga. Kako sam već pisala o izuzetnoj upornosti koja je potrebna da se “izračuna” broj pi ostaje nam da vidimo koja su to otvorena pitanja u vezi sa tim brojem.

“Otvoreno pitanje o ovom broju koje naviše pritiska jeste da li je π normalan broj—da li se ma koji blok cifara javlja u njegovom decimalnom razvoju upravo onoliko često koliko bi se statistički moglo očekivati ako bi se cifre proizvodile potpuno “nasumično”. Ovo mora da bude tačno u bilo kojoj osnovi, a ne samo u dekadnom sistemu (osnovi 10). Sadašnje znanje u ovom smeru je veoma oskudno; na primer, ne zna se čak ni koje se od cifara (0,…,9) pojavljuju beskonačno često u decimalnom razvoju ovog broja.

Takođe nije poznato da li su π i e algebarski nezavisni, tj. da li postoji netrivijalna polinomska relacija između ova dva broja sa racionalnim koeficijentima.

Džon Harison (1693–1776) je stvorio muzički sistem izveden iz π. Ovaj Lusi tjuning sistem, (zbog jedinstvenih matematičkih osobina broja π) može da oslika sve muzičke intervale, harmonije i harmonike. Ovo sugeriše da bi se korišćenjem π mogao dobiti precizniji model za analizu kako muzičkih, tako i drugih harmonika u vibrirajućim sistemima.”

Pored toga broj Pi je izvor inspiracije za mnoge matematičke šale:

pin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pi vs pie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I na samom kraju poziv za sve: Come to the math side – we have Pi

we have pi

Preporuka za dalje čitanje

  1. Pi dan
  2. Pi

Ostavite komentar:

Protected by WP Anti Spam