Zlatni presek

Slavimo postignuća žena u nauci, tehnologiji, inžinjerstvu i matematici

Čak i danas u 21. veku se srećemo sa predrasudama o mogućnostima i postignućima žena kada su u pitanju nauka, tehnologija, inžinjerstvo i matematika. Navešću par primera koje ne bi trebalo smetnuti sa uma. Prvi se tiče izjave dr Boška Đukanovića: “Žene mogu da budu sve samo ne hirurzi”, druga se tiče izjave nobelovca koja je razbesnela žene: Nije vam mesto u laboratoriji jer se samo zaljubljujete i plačete! (kasnije je dao ostavku zbog te izjave). […]

Dve Meri i jedna Ada – menjale su matematiku 19.veka

Zamislite priču o ženi čiji je bistu Kraljevsko društvo  postavilo u holu zbog onoga što je postigla u svojim naučnim istraživanjima, a ona nije nikad mogla da je vidi. Razlog: ženama je bio zabranjen pristup u prostorije Kraljevskog društva. Ada je bila prvi programer (mada je programerka) u istoriji – i objavila je rad na ovu temu pod nazivom ,,Analitička mašina tka algebarske uzorke baš kao što Žakarov razboj tka cveće i lišće ” – i završila svoju matematičku karijeru. Meri Bul se mogla zaposliti Queens College, prvom ženskom koledžu u Engleskoj , ali ne kao predavač, nego kao bibliotekarka jer u to vreme ženama nije bilo dopušteno predavati. […]

Emili, Marija i Sofija – 3. žene koje su obeležile matematiku

Nije retkost da se o ženama u istoriji piše kao ljubavnicama, vešticama, majkama i da su čak i kada su dale nesumnjiv naučni doprinos poznatije kao ljubavnice ili veštice nego kao naučnice. Emili de Šatele je poznatija kao Volterova ljubavnica nego kao matematičarka a Marija Anjezi je poznata kao “veštica Anjezi”. […]

Žene i matematika

Dogodilo se da je krajem 19.veka na jednom univerzitetu talentovana mlada žena uspela da ubedi rukovodstvo fakulteta da joj dozvoli pohađanje kursa iz matematike. Međutim, kada je predmetni profesor ušao u salu i video prisutnu devojku, bio je zgranut. Odmah je izjavio da uprkos slabosti rukovodstva da joj dâ dozvolu da prisustvuje nastavi, on ni u kom slučaju ne opravdava takav stav. Počeo je sa nastavom veoma žestoko. Kako je semestar odmicao tako se broj studenata smanjivao. Sredinom semestra ostala je samo devojka i još jedan student. Uprkos tome, profesor nije smanjivao tempo i sledeće nedelje zatekao je u učionici samo devojku. Bacivši pogled unaokolo , rekao je: Pošto nema prisutnih studenata, ne mogu održati čas. (priča preuzeta iz teksta “Women mathematicians”) […]