Zlatni presek

Fuzija – da li je u spajanju rešenje?

Svedoci smo svetske krize u oblasti energenata. Rezervi prirodnog gasa, nafte, drveta je sve manje. Uz to planeta Zemlja se susreće sa veoma ozbiljnim ekološkim problemima koji prete da ugroze živi svet. Godinama naučnici tragaju za ekološki prihvatljivim izvorom energije i našli su ga u fuziji. [...]

Gde nastaju ideje?

Gde se generišu ideje? Gde nastaje hemija iz koje se stvara matematika? Da li postoje mesta koja bude inspiraciju? Da li postoje ljudi koji čine da uz saradnju sa njima i njihovu pomoć i mi budemo bolji? Vremenom i čitanjem biografija poznatih matematičara i onih koji su svojim idejama doprineli da se svet razvija iskr na iskristalisalo se nekoliko mesta na kojima ispiracija buja. Pa da krenemo redom po reč dve o mestima gde nastaju ideje. [...]

Binarni košmar

” Te noći sanjao sam Lajbnica, sve zajedno sa perikom i čipkanom košuljom, kako sedi preko puta šanka u tajlandskom baru i objašnjava mi, valjda na nemačkom, kako je došao na ideju da skuje binarni sistem. Da bi potkrepio svoje reči, on bez pitanja vadi iz moje torbe ce-deove, memorijske kartice, prenosive hard diskove, foto-aparat, diže uvis kažiprst i maše mi ovim predmetima pod nosom razbacujući ih nemarno unaokolo dok ja pokušavam da ih spasem bez oštećenja i da ga smirim, ukazujući mu da su mi te stvari, ma koliko efermene, ma koliko digitalne, ma koliko izvedene iz jedne njegove ideje, ipak dragocene i preko potrebne… [...]

Demokratija = ljudi/vlada ili da li se sve može iskazati formulama

Da li su formule svemoćne? Da li svaki odnos koji postoji u prirodi i među ljudima može da se pretvori u formulu a time i u matematiku? Ako krenemo od definicije reči formula videćemo da se ona odnosi na brojeve i simbole koji pokazuju kako nešto radi. Definicija koja više naginje matematici bi rekla da je to jednakost koja pokazuje zavisnost između različitih promenjivih. [...]